Danh sách biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Chú thích Ngày đăng Tải về
1 Nội quy phòng thực hành máy tính và Nội quy phòng thực hành thí nghiệm Nội quy phòng thực hành máy tính và Nội quy phòng thực hành thí nghiệm ( Trường ĐHKG) 12/01/2022
2 Quy chế tổ chức và hoạt động của TTQLTH-TN (Trường ĐHKG) Quy chế tổ chức và hoạt động của TTQLTH-TN (Trường ĐHKG) năm 2020 12/01/2022
3 Sổ tay an toàn phòng thí nghiệm Một số nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng thí nghiệm. 28/12/2021
4 Sơ cứu nhanh chấn thương, ngộ độc tại phòng thực hành - thí nghiệm Hướng dẫn sơ cứu nhanh các tai nạn, chấn thương, ngộ độc tại phòng TH-TN 28/12/2021
5 Quy tắc an toàn thí nghiệm đối với hóa chất độc hại Hướng dẫn nhanh các quy tắc an toàn phòng thí nghiệm khi thao tác sử dụng hóa chất độc hại. 28/12/2021
6 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠI TTQLTH-TN (TRƯỜNG ĐHKG) QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠI TTQLTH-TN (TRƯỜNG ĐHKG) NĂM 2020 17/12/2021
7 Mẫu hướng dẫn điền thông tin phiếu đăng kí sd phòng THTN Hướng dẫn điền thông tin Phiếu đăng ký sử dụng phòng thực hành, thí nghiệm 13/10/2021
8 Phiếu đăng kí sử dụng phòng TH số1 Dành cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong Trường thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn tốt nghiệp 13/10/2021
9 Phiếu đăng ký sử dụng phòng thực hành số 3 Dành cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong Trường mượn máy móc, thiết bị ra ngoài trường 04/06/2021
10 Phiếu đăng ký sử dụng phòng thực hành số 2 Dành cho giảng viên trong Trường phục vụ các hoạt động giảng dạy 04/06/2021