Giới thiệu Trung tâm Quản lý thực hành - thí nghiệm
Thứ hai, 12/11/2018 09:12:45 (GMT+7)
Trung tâm Quản lý Thực hành –Thí nghiệm (TTQLTH-TN) được thành lập theo quyết định số ….. vào ngày…tháng …/2015 của Hiệu trưởng Đại học Kiên Giang

Với nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và sử dụng tốt nhất cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy,  học tập và nghiên cứu của sinh viên, học viên, giảng viên, cán bộ trong và ngoài trường có nhu cầu.

Nhằm tập hợp để quản lý và sử dụng hiệu quả các máy móc thiết bị, hiện tại Trung tâm được trang bị nhiều máy móc thiết bị để phục vụ cho công tác thí nghiệm thực hành, nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực từ cơ bản đến chuyên môn, như: Thực hành Lý, Hóa, Sinh, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật xây dựng…

Theo sự phát triển của Nhà trường về những ngành học mới được mở, theo yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, hằng năm, Trung tâm được trang bị thêm và nâng cấp các trang thiết bị, máy móc, có khả năng đảm bảo tốt công tác phục vụ toàn bộ hoạt động thí nghiệm thực hành theo kế hoạch đào tạo; tạo điều kiện để cán bộ khoa học trong và ngoài trường đến làm việc, nghiên cứu; đồng thời sẽ tiến tới làm dịch vụ trong một số lĩnh vực chuyên môn có khả năng và điều kiện thực hiện, như: Kiểm mẫu, phân tích/xét nghiệm những chỉ tiêu về môi trường, Nghiên cứu phát triển những sản phẩm mới trong lĩnh vực thực phẩm…

  • ​          Sơ đồ tổ chức

                                       

  • Nhân sự

 

  • Chức năng

TTQLTHTN có chức năng quản lý cơ sở vật chất phục vụ thí nghiệm, thực hành và phối hợp với các Khoa/Bộ môn tổ chức triển khai cho CBVC, học viên, sinh viên thực hiện các bài thí nghiệm, thực hành trong chương trình đào tạo và NCKH của nhà trường.

  • Nhiệm vụ

1. Quản lý toàn diện về cơ sở vật chất của Trung tâm được nhà trường giao. Quy hoạch, xây dựng các phòng thí nghiệm; xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ Trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức bảo dưỡng, hiệu chỉnh trang thiết bị thí nghiệm, thực hành và khai thác sử dụng hiệu quả thiết bị.

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch mua các mẫu vật phục vụ hoạt động thí nghiệm, thực hành theo kế hoạch đào tạo. Quản lý tài sản, trang thiết bị được giao.

4. Xây dựng quy chế hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ khoa học trong và ngoài trường đến làm việc, nghiên cứu và triển khai ứng dụng những thành tựu KHCN.

5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ KHCN và đào tạo trong một số lĩnh vực chuyên môn có điều kiện và khả năng thực hiện.

6. Xây dựng kế hoạch phát triển và hợp tác trong các lĩnh vực thuộc chức năng chuyên môn của Trung tâm.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Ý KIẾN PHẢN HỒI
BÀI VIẾT LIÊN QUAN