MÁY LY TÂM HERMLE Z206A
Thứ ba, 13/11/2018 03:37:29 (GMT+7)
HERMLE Z206A

Bước 1: Cắm điện

Bước 2: Nhấn phím Lid để mở nắp        

Tiến hành cho mẫu cần ly tâm vào. Sau đó đậy nắp lại

Bước 3: Nhấn phím rpm/rcf  và vặn nút điều chỉnh để chỉnh tốc độ ly tâm.                          

           Bước 4: Tiếp tục nhấn phím accel/decal và vặn nút điều chỉnh để chỉnh tốc độ tăng đạt vận tốc ly tâm khi bắt đầu và giảm vận tốc ly tâm khi kết thúc.

 

Bước 5: Tiếp tục nhấn phím time và vặn nút điều chỉnh để chỉnh thời gian ly tâm

Bước 6: Nhấn phím Start để bắt đầu ly tâm

Lưu ý:

Nhấn phím STOP khi muốn dừng ly tâm ngay lập tức.

Bước 7: Nhấn phím Lid để mở nắp và lấy mẫu ra ngoài

TẮT MÁY

Bước 8: Rút điện

Ý KIẾN PHẢN HỒI