TỦ PHA MIX PCR
Thứ ba, 13/11/2018 06:07:57 (GMT+7)
MIX PCR

 

 

Bước 1: Cắm điện

 

Bước 2: Nhấn phím UV để mở đèn UV (15 phút)

 

Bước 3:  Tắt đèn UV bằng cách nhấn phím UV và lau tủ bằng cồn 700

 

Bước 4: Nhấn phím NEON để mở đèn trắng

TẮT TỦ

Bước 5: Vệ sinh tủ và mở lại UV (15 phút). Tắt UV

Bước 6: Rút điện

Ý KIẾN PHẢN HỒI