CÂN ĐIỆN TỬ KERN 573
Thứ ba, 13/11/2018 06:13:22 (GMT+7)
KERN 573

Bước 1: Cắm điện và nhấn phím ON/OFF                  

Màn hình thể hiện và Sau đó chờ thời gian đếm ngược 299s

 

Bước 2: Tiến hành để mẫu cần cân khi màn hình thể hiện                 

 Lưu ý: Muốn loại bỏ trọng lượng của giấy hoặc vật chứa mẫu cần cân thì nhấn phím TARE

TẮT CÂN

Bước 3: Vệ sinh cân và Nhấn phím ON/OFF

Bước 4:  Rút điện

Ý KIẾN PHẢN HỒI