Giới thiệu Trung Tâm Quản lý Thực hành - Thí Nghiệm
Thứ năm, 14/12/2023 14:43:37 (GMT+7)
Trung tâm Quản lý Thực hành – Thí nghiệm (TTQLTHTN) được thành lập theo quyết định số 332/QĐ-ĐHKG, ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TTQLTH-TN

1. Chức năng

     TTQLTHTN có chức năng quản lý cơ sở vật chất phục vụ thực hành, thí nghiệm và phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai cho viên chức, học viên, sinh viên thực hiện các bài thực hành, thí nghiệm trong chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

     - Quản lý toàn diện cơ sở vật chất của Trung tâm được Nhà trường giao.

     - Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, hiệu chỉnh trang thiết bị thực hành, thí nghiệm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu.

     - Xây dựng quy chế hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, giảng viên, viên chức trong và ngoài trường đến học tập, làm việc, nghiên cứu.

     - Phối hợp cùng với các đơn vị chức năng làm dự án đầu tư nâng cấp phòng thực hành, thí nghiệm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và học tập;

     - Phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch mua và chuẩn bị các dụng cụ, mẫu vật phục vụ thực tập, thực hành theo kế hoạch đào tạo của Trường.

     - Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ.

     - Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, tham gia đào tạo một số lĩnh vực chuyên môn khi có điều kiện và khả năng thực hiện.

     - Xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ Trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

     - Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển và hợp tác trong các lĩnh vực thuộc chức năng chuyên môn của Trung tâm.

     - Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

CƠ CẤU NHÂN SỰ

 LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Ts. LÊ HOÀNG PHƯỢNG

Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm

Email: lhphuong@vnkgu.edu.vn

Mảng công việc phụ trách: Lập, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện quy định, kế hoạch về sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, sửa chữa các máy móc, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất được giao Trung Tâm quản lý; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ PHÒNG THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM

Ths. TRẦN THỊ THU THẢO

Chức vụ: Chuyên viên

Email: tttthao@vnkgu.edu.vn

Mảng công việc phụ trách: Quản lý các phòng thực hành và tài sản có trong các phòng thuộc ngành Hóa học cơ bản, Hóa học phân tích, Công nghệ Sinh học, nuôi cấy mô; thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

- Phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng

Ks. LÊ KIỀU TRANG

Chức vụ: Chuyên viên

Email: lktrang@vnkgu.edu.vn

Mảng công việc phụ trách: Quản lý các phòng thực hành và tài sản có trong các phòng thuộc ngành Công nghệ thực phẩm, kho dụng cụ, kho hóa chất; thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

- Phụ trách công tác văn phòng

Ks. DANH HOÀNG MINH

Chức vụ: Chuyên viên

Email: dhminh@vnkgu.edu.vn

Mảng công việc phụ trách: Quản lý các phòng thực hành và tài sản có trong các phòng thuộc ngành Y, Tài nguyên môi trường, xây dựng, phòng xử lý nước thải, phòng cất nước; thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

- Phụ trách công tác xử lý nước thải của đơn vị

Ths. HUỲNH DUY PHÚC

Chức vụ: Chuyên viên

Email: hdphuc@vnkgu.edu.vn

Mảng công việc phụ trách: Quản lý các phòng thực hành và tài sản có trong các phòng thuộc ngành Vật lý, Điện – Điện tử, Kỹ thuật Ô tô, Vi sinh vật, Sinh học phân tử; thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

- Phụ trách website của đơn vị

Ý KIẾN PHẢN HỒI
BÀI VIẾT LIÊN QUAN