Máy cô quay chân không
Thứ tư, 07/07/2021 09:07:30 (GMT+7)
HDSD nhanh máy cô quay chân không

Kiểm tra toàn bộ hệ thống trước khi sử dụng:

+ Kiểm tra đường nước lạnh vào sinh hàn

+ Kiểm tra dung dịch trong bể gia nhiệt

+ Kiểm tra các kết nối, chân không, kết nối sinh hàn, bình thu hồi,…

+ Kiểm tra đường điện.

– Quy trình sử dụng

B1: Nâng toàn bộ hệ thống lên vị trí thích hợp bằng điều chỉnh

B2: Lắp bình chứa dung dịch cần tích loại dung môi vào hệ thống

B3: Hạ hệ về vị trí thích hợp cho quá trình chưng cất tách loại (bình gập 1/3 thể tích trong bể gia nhiệt).

B4: Điều chỉnh đường nước làm mát qua sinh hàn.

B5: Bật hệ thống chân không

B6: Điều chỉnh tốc độ quay và nhiệt độ thích hợp          

B7: Điều chỉnh nhiệt độ bể gia nhiệt

B8: Điều chỉnh thời gian quay thích hợp và nhấn nút ● (nút điều chỉnh) để bắt đầu quay

B9: Nhấn nút ● (nút điều chỉnh) để bắt đầu quay

– Theo dõi quá trình chưng cất cho đến khi hoàn thành.

– Khi kết thúc quá trình chưng cất này, muốn dừng hệ thống cần thao tác theo quá trình ngược lại trong quy trình sử dụng

– Làm vệ sinh máy, vị trí thực hiện công việc, dùng nước rửa sạch các dụng cụ thủy tinh rồi để vào vị trí ban đầu trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm.

Chú ý: Nếu xảy ra bất cứ bất thường nào trong quá trình sử dụng, ngay lập tức dừng thí nghiệm và báo cho người có trách nhiệm.

Ý KIẾN PHẢN HỒI