Kế hoạch Triển khai dạy và học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022 trong thời gian chưa thể tập trung sinh viên học trực tiếp tại Trường.
Thứ tư, 11/08/2021 08:54:00 (GMT+7)
Triển khai dạy và học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022 trong thời gian chưa thể tập trung sinh viên học trực tiếp tại Trường.

Kế hoạch số 95/KH-ĐHKG ngày 10/8/2021 về việc "Triển khai dạy và học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022 trong thời gian chưa thể tập trung sinh viên học trực tiếp tại Trường.

Ý KIẾN PHẢN HỒI