Thông báo V/v thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Quản lý Thực hành – Thí nghiệm.
Thứ năm, 16/12/2021 13:54:02 (GMT+7)
Thông báo số 05/TB-TTQLTHTN ngày 29 tháng 11 năm 2021, V/v thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Quản lý Thực hành – Thí nghiệm.

THÔNG BÁO

 V/v thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19

tại Trung tâm Quản lý Thực hành – Thí nghiệm

Kính gửi: Giảng viên, sinh viên đến dạy và học thực hành.

Căn cứ vào kế hoạch số 142/KH-ĐHKG ngày 16/11/2021 của trường Đại học Kiên Giang về việc Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong việc tổ chức giảng dạy trực tiếp các học phần thực hành tại Trường tương ứng cấp độ 2 của dịch Covid-19;

Căn cứ vào các quy định và tình hình thực tế tại Trung tâm Quản lý Thực hành – Thí nghiệm (TTQLTH-TN).

Nhằm đảm bảo an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nay TTQLTH-TN thông báo đến Giảng viên, sinh viên đến dạy và học thực hành thực hiện nghiêm các biện pháp “5K” phòng dịch bệnh như sau:

1. Khẩu trang: mang khẩu trang trong suốt thời gian dạy, học thực hành.

2. Khử khuẩn: rửa tay bằng xà phòng tại khu vệ sinh, khử khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay sát khuẩn khi ra vào phòng thực hành. Vệ sinh phòng, xịt và lau bằng cồn 700 trên các bề mặt bàn, ghế; xịt và lau bằng cồn tuyệt đối trên các máy móc, thiết bị thực hành.

3. Khoảng cách: đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 mét.

4. Không tập trung: đảm bảo số lượng người học trong mỗi nhóm thực hành không quá 20 người trong 1 phòng thí nghiệm.

5. Khai báo y tế: Cài đặt ứng dụng PC-Covid trên smartphone để quét mã QR-code khi ra vào phòng thí nghiệm và thực hiện khai báo y tế hàng ngày (hoặc khai báo bằng giấy).

Ngoài ra cần mang theo giấy tờ chứng minh đã tiêm ít nhất 01 liều vắc xin qua 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 trong 06 tháng. Giảng viên tổng hợp tình hình tiêm vắc xin của mỗi nhóm thực hành, báo cho chuyên viên phòng thí nghiệm khi phát hiện trường hợp sốt, ho, khó thở, ...

Rất mong các giảng viên chuyển thông báo này đến tất cả sinh viên có lịch học thực hành trong đợt này để chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo yêu cầu trước khi vào phòng thực hành, thí nghiệm nhằm đảm bảo an toàn cho giảng viên, chuyên viên và người học trong quá trình tổ chức hoạt động dạy – học thực hành tại Trung tâm.

Trân trọng!

Ý KIẾN PHẢN HỒI