Thông báo về việc tổ chức hoạt động dạy - học trực tiếp tại Trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022
Thứ hai, 24/01/2022 15:28:06 (GMT+7)
Thông báo số 11/TB-ĐHKG ngày 19/01/2022 về việc tổ chức hoạt động dạy - học trực tiếp tại Trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-ĐHKG ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 (điều chỉnh) và tình hình dịch bệnh Covid-19 trong bình thường mới.

Nay, Trường Đại học Kiên Giang thông báo đến các đơn vị thuộc và trực thuộc trường, toàn thể Giảng viên và Sinh viên những nội dung như sau:

1. Tổ chức các hoạt động dạy và học trực tiếp trên lớp tại Trường theo thời khóa biểu kể từ thứ hai, ngày 07/02/2022;

2. Các Khoa và giảng viên tiếp tục các hoạt động tổ chức giảng dạy, ổn định lớp học, theo dõi tình hình đến lớp của sinh viên; đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

3. Sinh viên trở lại tham gia lớp học, phải đeo khẩu trang, khử khuẩn tay thường xuyên, ngồi giãn cách phù hợp với tình hình lớp học; đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe.

4. Trung tâm Dịch vụ trường học phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sát khuẩn y tế đảm bảo tốt các điều kiện để Sinh viên nhập học trực tiếp tại Trường trong điều kiện tốt nhất.

Đề nghị Giảng viên, Sinh viên, các đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện đúng nội dung Thông báo.

Ý KIẾN PHẢN HỒI