Khảo sát cơ sở vật chất mở các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học sức khỏe
Thứ năm, 25/08/2022 08:15:39 (GMT+7)
Ngày 25/7, Trung tâm Quản lý Thực hành – Thí nghiệm (QLTH-TN) đã đón đoàn công tác đến từ Trường Đại học Trà Vinh đến tham quan và làm việc.

     Đây là hoạt động nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác mở các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học sức khỏe tại Trường Đại học Kiên Giang, Trường Đại học Trà Vinh đã đến tham quan phòng thực hành ngành Y và các phòng thí nghiệm liên quan tại Trung tâm QLTH-TN.

     Hiện nay, phòng thực hành ngành Y có gần 100 mô hình giải phẫu, mô hình thực hành và các mô hình thăm khám khác phục vụ đào tạo Giải phẫu, Tiền lâm sàng, Phẫu thuật Thực hành…Cùng với nhiều trang thiết bị thực hành đáp ứng điều kiện đào tạo các khối ngành Khoa học Sức khỏe.

Ths. Lê Hoàng Phượng (PGĐ Trung tâm QLTH-TN) giới thiệu về cơ sở vật chất phòng thực hành ngành Y

    Phòng Thí nghiệm Sinh học phân tử phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên; đồng thời phục vụ các đề tài nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của nhà trường. Phòng đươc đầu tư máy móc, thiết bị đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật Y - Sinh hiện đại: tách chiết, điện di, nhân gene bằng phương pháp PCR, giải trình tự gen,…

Ths. Huỳnh Duy Phúc (Chuyên viên Trung tâm QLTH-TN) giới thiệu các máy móc thiết bị

tại phòng thí nghiệm Sinh học phân tử

    Kết thúc buổi tham quan, toàn đoàn đánh giá cao sự đầu tư trang thiết bị thí nghiệm của Trường Đại học Kiên Giang. Đồng thời hy vọng, buổi gặp gỡ là nền tảng thuận lợi cho chương trình liên kết, hợp tác mở các mã ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Sức khỏe giữa Trường Đại học Kiên Giang và Trường Đại học Trà Vinh.

Ý KIẾN PHẢN HỒI