Tiếp đón thành viên Đoàn khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 5 chương trình đào tạo Trường Đại học Kiên Giang
Thứ năm, 13/10/2022 09:49:55 (GMT+7)
Ngày 7/10, Trung tâm Quản lý Thực hành – Thí nghiệm đã tiếp đón thành viên Đoàn đánh giá của Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục Sài Gòn đến khảo sát điều kiện thực tế phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho công tác Đánh giá ngoài 5 chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Thực phẩm, Kế toán, Ngôn ngữ Anh

     Thực hiện theo Kế hoạch số 137/KH-ĐHKG ngày 29/9/2022, từ ngày 30/9 đến ngày 6/10, Trung tâm Quản lý Thực hành – Thí nghiệm (TTQLTH-TN) đã khẩn trương triển khai các công tác vệ sinh, sắp xếp, bố trí trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo được đánh giá. Tuy nhiên, liên quan đến công tác thực hành thí nghiệm, đơn vị đang quản lý và phục vụ chủ yếu 2 ngành trong 5 ngành trên là: Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng.

  

Chuyên viên Trung tâm QLTH-TN vệ sinh, sắp xếp kho hóa chất và phòng thí nghiệm Xây dựng

     Chiều ngày 7/10, Đoàn đánh giá đã đến kiểm tra thực tế các phòng thực hành của ngành Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng nhằm xác thực các thông tin theo báo cáo tự đánh giá để có những căn cứ thực tế khách quan, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo hơn nữa.

Thành viên Đoàn đánh giá và cán bộ Trung tâm QLTH-TN

 

     Trong thời gian chuẩn bị đoàn đánh giá ngoài khảo sát thực tế, Trung tâm đã phối hợp cùng giảng viên khoa chuyên môn sắp xếp dụng cụ thiết bị phù hợp với học phần đào tạo, đồng thời đơn vị cũng đã di dời kho hóa chất nhằm đảm bảo yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, chuyên viên phụ trách từng phòng thí nghiệm tích cực rà soát và định danh hóa chất, dụng cụ, thiết bị theo đúng quy định, đảm bảo sự rõ ràng, chính xác và thuận tiện trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu tại đây.

     Thông qua công tác đánh giá này, đơn vị cũng như Nhà trường đã từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và theo đúng sứ mệnh của Nhà trường đã công bố.

Ý KIẾN PHẢN HỒI